18 januari, 2016

Assertiviteit

Assertiviteit blog

Reflectievragen bij de deugd Assertiviteit:

Iedereen beschikt over alle deugden. We zijn met deze eigenschappen geboren, ze zijn in potentie in ons allemaal aanwezig. Per persoon zijn er verschillen en vaak zie je dat de ene deugd meer ontwikkeld is dan de andere. Zo ken je vast en zeker meer en minder assertieve mensen.

  • Hoe heb je deze deugd zelf ontwikkeld? Zwak, gemiddeld, of sterk? Probeer je antwoord toe te lichten met voorbeelden.
  • Misschien zet je assertiviteit soms wel gemakkelijk in, en op andere momenten minder gemakkelijk. Waar ligt dat dan aan?
  • Hoe kijk je tegen deze deugd aan in anderen? Ervaar je assertiviteit als een prettige eigenschap, of kan het ook minder plezierig naar boven komen? Waar ligt dat dan aan?
  • Wat gebeurt er als je doorschiet in je assertiviteit? Dus als je het teveel/overmatig inzet? Waar ligt dat aan?
  • En wat gebeurt er als je assertiviteit te weinig inzet? Dus als je de deugd niet, of zelden aanspreekt. Waar ligt dat aan?
  • Welke deugden kunnen ondersteunen bij teveel assertiviteit? *
  • Welke deugden kunnen ondersteunen bij te weinig assertiviteit? **

Assertiviteit en grenzen stellen

Vind je assertiviteit bij anderen een vervelende eigenschap? Dat kan gelegen zijn in dat je het zelf moeilijk vindt om je gevoelens te verwoorden en voor jezelf op te komen, en je vaak het gevoel hebt dat mensen over je grenzen gaan.

Ervaren mensen jou als agressief, bazig, of egoïstisch? Dat kan gelegen zijn in dat je weinig rekening houdt met anderen en daardoor over andermans grenzen gaat.

Assertiviteit als deugd

Assertiviteit is niet hetzelfde als bazig zijn, of egoïstisch. Als je assertiviteit op een respectvolle manier inzet, draag je bij aan heldere communicatie en een goede onderlinge verstandhouding. Wanneer je assertiviteit op een evenwichtige manier inzet, met wijsheid, rechtvaardigheid, moed en matigheid, is het een deugd. Je houdt rekening met jezelf en met de ander(en).

Deugdenbalans

Deugden die balans kunnen geven aan overmatige assertiviteit  (*) zijn bijvoorbeeld inlevingsvermogen, rechtvaardigheid, ingetogenheid/zelfbeheersing, bescheidenheid en flexibiliteit.

Deugden die balans kunnen geven aan weinig assertiviteit (**) zijn bijvoorbeeld moed, vastberadenheid, verantwoordelijkheid, openheid en zorgzaamheid voor jezelf.

Hoe denk jij over assertiviteit? Je kunt je reactie plaatsen op mijn Facebook.

 

 

Facebooktwitterlinkedin
← Terug naar vorige pagina