01 april, 2018

Begrip

Gastblog en reflectievragen bij de deugd Begrip:

  • Denk jij dat een ander je kan helpen om begrip voor jezelf op te brengen?
  • Wat brengt het jou als je begrip toont voor andere mensen?
  • Wat is belangrijk om echt te luisteren naar iemand anders?
  • Hoe integreer jij belangrijke inzichten in jouw leven, jouw werk?

Gastblog door Gerrit De Moor; stafmedewerker welzijn en buitengewoon onderwijs – expert in moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren en auteur van enkele boeken. (http://yanga.mijnbestseller.nl/gerritdemoor)

Begrip heeft voor mij een dubbele betekenis. Het is enerzijds theorieën, modellen en methodieken begrijpen zodat ik ze kan integreren in mijn denken en handelen; in mijn werk ook. Dat vraagt studie, leren toepassen, leren uit fouten. Het vraagt tijd en inspanning. Maar zo kom ik wel tot begrip en inzicht.

Begrip gaat anderzijds ook uit naar mensen. En dat is voor mij niet zo vanzelfsprekend. Want hoe vaak zeggen we niet in gesprek met anderen ‘Ik begrijp je’?

‘Ik begrijp je’ is voor mij de grootste dooddoener in een gesprek op gevoelsniveau. Je kunt de andere nooit ten volle begrijpen omdat je simpelweg de andere niet bent; niet in zijn of haar situatie zit; andere ervaringen hebt; anders denkt en voelt. Iemand die je zijn verhaal brengt, wil vaak beluisterd worden omdat ze op zoek zijn naar begrip; begrip van zichzelf, hun voelen, denken, handelen en streven.
Als je dan zegt ‘ik begrijp je’, kom je niet altijd waarachtig en luisterend over en kunnen mensen hun vertrouwen in jou verliezen.

Wat betekent begrip dan voor mij als luisteraar? Het is de helpende hand, het klankbord, de spiegel zijn voor de ander. Je luistert, denkt mee met de andere, stelt vragen … Zo komt die ander tot begrip van zichzelf; zo komt er zelfinzicht. Mensen zijn dan vaak dankbaar, net omdat je hen niet begrijpt of dat krampachtig probeert. Ze zijn dankbaar voor het begrip dat je hen verschaft in zichzelf.

Het spreekwoord zegt: zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Door mensen te helpen zichzelf te begrijpen, leidt je hen tot wijsheid. Dat is zowat het mooiste geschenk dat je iemand kan geven.

Soms haal ik tijdens of na zo’n gesprek de reflectiekaarten erbij. We zoeken dan een toepasselijke kaart en vaak brengt de tekst nog meer verheldering voor die persoon. Of voor mij.

Bestel Het Deugdenspel of een Deugdenboek

Facebooktwitterlinkedin
← Terug naar vorige pagina