Copyright en auteursrechten

Wil je een tekst van een deugdenkaart of deugdenboek overnemen, bijvoorbeeld in een blog, of in een boek? Neem dan, voordat je tot publicatie overgaat, contact op met Uitgeverij ACT on Virtues om toestemming te vragen.

Deugdenkaarten op website en Pinterest
Omdat we jouw enthousiasme en vrijgevigheid om deugden te willen delen waarderen, krijg je alvast toestemming voor het delen van maximaal vijf deugdenkaarten op bijvoorbeeld jouw website of op Pinterest. De voorwaarde is dat je daarbij vermeldt:

  • © Uitgeverij ACT on Virtues (met het copyrightsymbool)
  • De naam van de auteur (Linda Kavelin-Popov bij de ‘Deugden Reflectiekaarten’;
    de naam Annelies Wiersma bij de ‘100 Kleurrijke Deugden Inzichtkaarten’, ‘Het Deugdenspel’ en ‘De Deugdenvriendjes’
  • En een link naar www.actonvirtues.nl.

Heb je meer dan vijf deugdenkaarten op je website of Pinterest gedeeld? Kies dan je vijf favoriete deugden en verwijder de overige deugdenkaarten.

Delen via Facebook, Twitter en LinkedIn
Hartstikke leuk als je een deugd wilt delen op je Facebook, Twitter of LinkedIn. Dat kan en mag via https://www.facebook.com/deugdenkaarten/ of https://actonvirtues.nl/deugd-van-de-week/.  Het plaatsen van hashtags, zoals #deugdvandeweek #deugden #uitgeverijactonvirtues wordt zeer op prijs gesteld. Hiermee help je de bekendheid van deugden te vergroten. Je kunt natuurlijk een hashtag van je eigen bedrijf, vereniging of stichting toevoegen. Op die manier passen we samenwerking en verbondenheid toe!

Delen in nieuwsbrieven
Gastouderbureaus, kinderdagverblijven en scholen (organisaties met een educatief doel) krijgen van Uitgeverij ACT on Virtues toestemming om maandelijks een deugd (de deugd die die maand in je groep centraal staat) te delen met ouders in een nieuwsbrief. Ook daarbij geldt de voorwaarde dat je erbij vermeldt:

  • © Uitgeverij ACT on Virtues (met het copyrightsymbool)
  • De naam van de auteur: Annelies Wiersma bij ‘Het Deugdenspel’ en ‘De Deugdenvriendjes’
  • En een link naar www.actonvirtues.nl.

Citeren in plaats van parafraseren
Het vertalen van of herschrijven van teksten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van synoniemen, de volgorde van de zinnen te veranderen, of een bestaande theorie in je eigen woorden opschrijven, zonder de bron te vermelden, dus als je eigen tekst presenteren, valt onder plagiaat. Plagiaat is niet meteen schending van het auteursrecht, mits in beperkte vorm toegepast. Het wordt wel gezien als onbeleefd en onrechtvaardig tegenover het publiek, de auteur, de uitgever. Met citeren voorkom je dat je hiervan kunt worden beschuldigd. Citeren betekent: de tekst die je overneemt tussen aanhalingstekens plaatsen en een goede bronvermelding toevoegen.

Bij twijfel: vraag het
We vertrouwen op je integriteit en verantwoordelijkheid om de aangegeven grenzen te respecteren. Bij twijfel is het altijd beter om te overleggen en toestemming te vragen. Neem contact op.