Copyright en auteursrechten

Wil je een tekst van een deugdenkaart of deugdenboek overnemen? Hartstikke leuk, mits je daarbij de bron (auteur en uitgever) vermeldt. Lees a.u.b. onderstaande tekst.

Deugdenkaarten op website en Pinterest
Omdat we jouw enthousiasme en vrijgevigheid om deugden te willen delen waarderen, krijg je alvast toestemming voor het delen van maximaal vijf deugdenkaarten op bijvoorbeeld jouw website of op Pinterest. De voorwaarde is dat je daarbij vermeldt:

  • © Uitgeverij ACT on Virtues (met het copyrightsymbool)
  • De naam van de auteur (Linda Kavelin-Popov bij de ‘Deugden Reflectiekaarten’;
    de naam Annelies Wiersma bij de ‘100 Kleurrijke Deugden Inzichtkaarten’, ‘Het Deugdenspel’ en ‘De Deugdenvriendjes’
  • En een link naar www.actonvirtues.nl.

Heb je meer dan vijf deugdenkaarten op je website of Pinterest gedeeld? Kies dan je vijf favoriete deugden en verwijder de overige deugdenkaarten.

Delen via Facebook, Twitter en LinkedIn
Hartstikke leuk als je een deugd wilt delen op je Facebook, Twitter of LinkedIn. Dat kan en mag via https://www.facebook.com/deugdenkaarten/ of https://actonvirtues.nl/deugd-van-de-week/.  Het plaatsen van hashtags, zoals #deugdvandeweek #deugden #uitgeverijactonvirtues wordt zeer op prijs gesteld. Hiermee help je de bekendheid van deugden te vergroten. Je kunt natuurlijk een hashtag van je eigen bedrijf, vereniging of stichting toevoegen. Op die manier passen we samenwerking en verbondenheid toe!

Delen in nieuwsbrieven
Gastouderbureaus, kinderdagverblijven en scholen (organisaties met een educatief doel) krijgen van Uitgeverij ACT on Virtues toestemming om maandelijks een deugd (de deugd die die maand in je groep centraal staat) te delen met ouders in een nieuwsbrief. Ook daarbij geldt de voorwaarde dat je erbij vermeldt:

  • © Uitgeverij ACT on Virtues (met het copyrightsymbool)
  • De naam van de auteur: Annelies Wiersma bij ‘Het Deugdenspel’ en ‘De Deugdenvriendjes’
  • En een link naar www.actonvirtues.nl.

Citeren in plaats van parafraseren
Het herschrijven van teksten (parafraseren), zonder de bron te vermelden, valt onder plagiaat. Met citeren voorkom je dat je hiervan kunt worden beschuldigd. Citeren betekent: de tekst die je overneemt tussen aanhalingstekens plaatsen en een goede bronvermelding toevoegen. Je mag 20% van een tekst citeren. Dat betekent maximaal één zin van een deugdenkaart.

E-book of boek
In overleg geven we (meestal) graag toestemming om een beperkt aantal deugdenkaarten op te nemen in een e-book, boek of andere uitgave. Neem contact op om te overleggen hoe ‘we’ dat op een nette en mooie manier kunnen doen, zodat de kwaliteit van de afbeeldingen gewaarborgd wordt. Mogelijk zijn er kosten aan verbonden, die de auteur, fotograaf of illustrator bij herplaatsting van hun werk in rekening mogen brengen.