22 februari, 2016

Creativiteit

ANNELIES - Creativiteit blog - kopie

Reflectievragen bij de deugd creativiteit:

‘We can not solve our problems the same way that we created them,’ volgens Einstein.

Interessant, denk ik, als ik bovenstaande spreuk tegenkom. Ik loop sinds een paar dagen met een ‘probleem’ rond. Einsteins leus inspireert me, want creëert ruimte. De oplossing van een probleem kan zijn om erop een andere manier naar te kijken. Niet vanuit de hoek van waaruit het probleem is ontstaan, maar vanuit een ander perspectief, waarbij je de ‘oude’ hoek zelfs helemaal loslaat. Mooi, denk ik. Daar kan ik wel wat mee.

Als ik de herkomst van creëren opzoek, op de Etymologiebank, lees ik dat het woord ontleend is aan het Latijn, ‘creatio’, keuze. Scheppen, voortbrengen, kiezen, benoemen. Het werkwoord creëren ligt ook ten grondslag aan ‘creool’, en behoort bij de wortel van ‘crescere’, groeien. Iets vanuit een ander gezichtspunt bekijken, en niet vanuit het oude patroon, betekent groeien. En kiezen. Kies je voor vastlopen, in het zelfde patroon denken en doen, of voor nieuwe wegen bewandelen, groeien?

Dan nu de vragen:

  • Wat kun jij deze week vanuit een andere hoek bezien?
  • Wat kan er dan ontstaan?
  • Welke deugden kun je inzetten, zijn nodig, en ondersteunend, om ergens vanuit een ander perspectief mee om te gaan?
  • Waar kies je voor?
  • Wat is jouw ‘call to action’, na het lezen van deze blog?

PS: Marja schreef een heel ander, mooi blog bij Creativiteit, de deugd van deze week, zie het facebook bij Zin in kleuren.

Facebooktwitterlinkedin
← Terug naar vorige pagina