02 oktober, 2017

Inlevingsvermogen

inlevingsvermogen

Reflectievragen:

 • Welke deugden helpen je bij het inleven in anderen? (Op de kaart worden al enkele deugden genoemd!)
 • Kan inlevingsvermogen van anderen ook storend of onplezierig zijn?
 • Welke deugden helpen om een overmaat aan inlevingsvermogen in balans te brengen?
 • Hoe beïnvloedt het ‘je inleven in de situatie van anderen’ jou? Bedenk voorbeelden van situaties waarbij inlevingsvermogen je iets positiefs heeft gebracht.
 • Door je sterke betrokkenheid bij een ander, kun je jezelf kwijtraken. Herken je dat? Wat gebeurt er dan met je?
 • Inlevingsvermogen kan je aanzetten tot handelen. Herken je dat?
 • Inlevingsvermogen kan je evengoed afremmen in je handelen. Herken je dat?
 • Inlevingsvermogen kan je ook dusdanig emotioneren, dat je vanuit die emotie wellicht onnadenkend, ontactisch of impulsief handelt. Herken je dat?
 • Ken je andere valkuilen van inlevingsvermogen? Wat (welke deugd) is dan je uitdaging?
 • Is inlevingsvermogen een deugd die je wilt ontwikkelen? Of meer in balans wilt brengen? Hoe kun je dit oefenen?
 • Waarbij kun je deze week inlevingsvermogen gebruiken?

Bestel de prachtige deugdenkaarten of een deugdenboek

Help met het tot leven brengen van deugden door dit bericht te delen via je Social Media:

Facebooktwitterlinkedin
← Terug naar vorige pagina