15 januari, 2018

Inzicht

De deugd van de week is inzicht

Gastblogger van deze week is Avelien Jansen. Ze werkt als stembevrijdster en bewustzijnscoach voor vrouwen. Meer over haar en haar werk kun je lezen op: www.delevensgenieter.nl

Een nieuw inzicht kan door één enkele vraag soms zomaar als een kwartje bij je binnen vallen. Zo had ik onlangs een gesprek met iemand die vertelde dat ze baalde omdat ze net lekker bezig was om haar eigen weg te gaan en dat haar moeder plotseling opgenomen werd in een verzorgingshuis. Voor haar gevoel betekende dit dat ze zichzelf weer aan de kant moest zetten om voor haar moeder te zorgen en het oude huis op te ruimen.

Avelien JansenHerken je dat? Dat je een plan bedenkt waar je naar op weg wil en dat je geïrriteerd raakt als er zich situaties voordoen die niet in jouw plan lijken te passen? Ik moet dan altijd denken aan wat John Lennon zei:

“Life is what happens to you while you’re busy making other plans”

Want we hebben niet in de hand wat het leven ons toebedeelt, we weten nooit precies wat ons deze dag te wachten staat. Maar we hebben wel een keuze op hoe we hier tegen aan kijken en hoe we hier mee om willen gaan. En dat maakt een wereld van verschil! Hoe jij de wereld ervaart en waarneemt, heeft een grote invloed op hoe jij je voelt en hoe jij het leven ervaart. Misschien nog wel meer dan de gebeurtenis zelf.

Kort gezegd heb je in elke situatie twee keuzes: je kunt de gebeurtenis afwijzen of je kunt het aannemen. Over het algemeen nemen we de leuke dingen makkelijk aan en hebben we de neiging om de pijnlijke of ongemakkelijke dingen af te wijzen. Daar willen we zo snel mogelijk weer van af en we ervaren ze als lastig of hinderlijk. Als dit niet mogelijk blijkt, komen de oordelen. Naar onszelf of naar de ander. We geven onszelf of een ander de schuld dat het niet gaat zoals we willen. Dit zorgt voor ergernis, woede, verdriet en stagnatie. Het lijkt of je tegengewerkt wordt. Terwijl er juist in deze gegevenheid, in het aannemen van deze gebeurtenis, vaak een prachtige kans ligt om verder te groeien dan we zelf hadden kunnen bedenken.

De essentie van het Leven is dat het geleefd wil worden. Dat het alles wil ervaren. Dus de kunst van het leven is om alles in jezelf welkom te heten. De mooie en de ongemakkelijke dingen. De plezierige en de pijnlijke situaties. De dingen waar je blij van wordt en de dingen waar je je voor schaamt. Er is geen goed of fout. Als je het aanneemt voor wat het is, is het eenvoudigweg een energie die door je heen stroomt en die gekend wil worden. Als je zo naar het leven kunt kijken dan is elke ervaring even waardevol. Elke gegevenheid heeft een mogelijkheid in zich. De keuze is of je jezelf tot slachtoffer maakt of tot levenskunstenaar. Of zoals Einstein zei:

“De belangrijkste keuze die we in ons leven maken is of we de wereld als vijandig of als liefdevol beschouwen.”

De vrouw met wie ik praatte was verrast toen ik haar vroeg of ze deze situatie met haar moeder als een liefdevolle uitnodiging, dienend aan haar eigen proces, kon zien in plaats van er een probleem van te maken. Zo had ze er nog niet naar gekeken maar toen ze hier eens bij stil stond, viel het kwartje en zag ze dat ze in deze situatie precies tegenkomt waar ze moeite mee heeft maar waar ze uiteindelijk wel het meest naar verlangt.

Reflectievragen:

  1. Wat zit jouw plan voor 2018 in de weg?
  2. Wat vind jij hierin moeilijk om (van jezelf) te accepteren?
  3. Welk gevoel in jou vraagt om aandacht en wil graag gezien en gehoord worden?
  4. Ervaar jij de wereld als vijandig of als liefdevol? Wat kies jij?

Bestel de prachtige deugdenkaarten of een deugdenboek

Facebooktwitterlinkedin
← Terug naar vorige pagina