10 juli, 2017

Onbevangenheid

deugden

Gastblog en reflectievragen bij Onbevangenheid:

  • Wat voel en ervaar jij bij de deugd onbevangenheid?
  • En op welk vlak en op welke manier zou jij onbevangen willen zijn?

Gastblogger van deze week is Nora Naber, redacteur bij Salaam Art en Qantara en kindertolk/coach en trainer bij Beanoor Coaching, www.beanoorcoaching.com.

Als kindertolk werk ik met ouders. De zorg die je als ouder hebt over je kind vertaal ik naar een dieper inzicht over jezelf. Wat heeft het kind jou (onbewust) te vertellen met behulp van zijn gedrag?

Toen ik nog in het onderwijs werkte, maakte ik als schoolleider kennis met Opvoeden met deugden. Als ik moest invallen, maakte ik gebruik van de deugden. Ik had een aantal deugden uitgeschreven op een blad. De kinderen markeerden eerst  de deugd die bij hen paste. Ik vroeg hen om dit te motiveren. Vervolgens gaven ze hun blad door aan hun buurman of buurvrouw die ook een deugd aankruisten die ze bij hun klasgenootje vonden passen. Ook dit werd gemotiveerd. Ik kan me nog herinneren dat Abdullah, het haantje de klas, het heel lastig vond om aan zichzelf goede eigenschappen toe te kennen. Toen de andere kinderen hem wel voor ‘vol’ aanzagen, zag ik aan zijn glimlach dat deze les een boost was voor zijn zelfvertrouwen.

Als kinderen worden geboren zijn ze nog onbevangen, nog puur. Als kindertolk kijk ik aldus naar het woord: on-bevangen. Je wordt nergens door bevangen, of overmand. Je beweegt je nog vrij in de wereld, je bent nog het pure kind, dat nog nauwelijks gekwetst is en volop geniet van alle moois om hem heen. Als het kind opgroeit, wordt hij door negatieve ervaringen ‘bevangen’. Het kind leert dan om zich aan te passen aan de omgeving. Na een periode van ‘overleven’ raakt het kind zijn onbevangenheid deels of geheel kwijt.

Vaak spiegelen onze kinderen ons dat we de onbevangenheid weer terug mogen vinden. Maar nu niet vanuit de rol van een kwetsbaar kind, dat volledig openstaat voor alle indrukken van buitenaf, maar vanuit de rol van de liefdevolle en wijze ‘ouder’ die zijn eigen grenzen kent en respecteert.

Bestel deugdenkaarten via de webwinkel

Facebooktwitterlinkedin
← Terug naar vorige pagina