03 juli, 2017

Oprechtheid

deugdenkaartGastblog en reflectievragen bij Oprechtheid:

Charles Hamburger heeft in 2006 Stichting Deugdenboom opgericht. Medewerkers van de stichting helpen basisscholen bij hun ‘burgerschapsopdracht’ met lessen over deugden. Meer hierover kun je lezen via www.deugdenboom.nl

Eerlijkheid is een eigenschap die opvoeders bij kinderen hoog waarderen. Het is, naar mijn overtuiging, de basis van alle deugden. Als je niet eerlijk bent hou je niet alleen anderen, maar ook jezelf voor de gek. Je ontkent je zwakheden en er is geen uitzicht op verbetering.

Eerlijkheid heeft meer facetten. Iemand wordt eerlijk genoemd als hij de waarheid spreekt. Als hij onomwonden verklaart wat er is gebeurd en wat zijn bedoelingen waren, ook al komt hij daarmee in een minder gunstig daglicht te staan. Iemand is ook eerlijk als hij toegeeft dat hij een fout heeft gemaakt. Hiervoor is vaak een forse dosis moed nodig.

Wat is het verschil tussen eerlijkheid en oprechtheid? Dat zijn leuke vragen om met leerlingen te bespreken. Ze leren nieuwe woorden en het versterkt hun moreel besef.

Een leerling vindt dat een dictator nooit eerlijk kan zijn, omdat hij zijn misdaden altijd zal ontkennen. Een andere leerling vindt dat een dictator wel oprecht kan zijn, omdat hij staat voor zijn opvattingen. Persoonlijk denk ik, dat iemand die uitkomt voor zijn idealen, altijd oprecht is, ook al zijn z’n idealen nog zo krom. Een dictator is er – denk ik – van overtuigd dat zijn autoritaire manier van regeren het beste is voor het land.

Wat is het verschil tussen eerlijkheid en waarheidlievendheid, of integriteit?

Een wetenschapper kan waarheidlievend zijn. Hij is dan onkreukbaar als het gaat om waarheidsvinding en hij zal zijn uitkomsten nooit vervalsen. Tegelijkertijd kan hij het in zijn persoonlijke leven niet zo nauw nemen met de waarheid.

Wat vinden kinderen oneerlijk?

Kinderen vinden het vooral oneerlijk wanneer dingen niet eerlijk worden verdeeld. Of als een kind in een nadelige positie komt, of minder krijgt dan anderen. Dat vinden ze niet rechtvaardig.

Wat kinderen ook niet eerlijk vinden is als je iets hebt beloofd en je doet het niet. Bijvoorbeeld een geheim doorvertellen of geleende spullen niet teruggeven. Dus als iemand niet betrouwbaar handelt.

Wat is jouw doel Charles?

Via de kinderen hopen we de ouders aan te spreken, want zij kunnen op de lessen voortborduren. Vooral allochtone ouders zijn enthousiast. De deugdenlessen van Stichting Deugdenbook zijn niet religieus, maar ze slaan wel het meeste aan bij christenen en moslims. Met name moslims hebben vaak moeite met de gelijkwaardigheid tussen ouders en kinderen, die zijn dus blij met deze ondersteuning in de opvoeding. De kinderen hebben ontzettend veel plezier in de lessen, en ik beleef nog altijd veel plezier in mijn werk voor De Deugdenboom!

Bestel deugdenkaarten via de webwinkel

 

Facebooktwitterlinkedin
← Terug naar vorige pagina