Opvoeden

Opvoeden kan leuk zijn, maar ook lastig. Deze boeken en deugdenkaarten inspireren en helpen om het beste uit je kind en jezelf te halen. Ze sluiten aan bij het Deugdenproject, maar kunnen ook zelfstandig gebruikt worden.

Het Deugdenproject biedt ouders praktische handvatten hoe ze deugden in kinderen kunnen helpen ontwikkelen. Het uitgangspunt is, dat ieder kind alle deugden in potentie in zich heeft. Door deugdentaal te spreken, leermomenten te herkennen en duidelijke grenzen te stellen, leren kinderen steeds meer deugden herkennen en toepassen.

Het grootste geschenk dat we een kind kunnen geven, is dat het een positief zelfbeeld ontwikkeld. Van daaruit kunnen kinderen hun talenten ontwikkelen en tot bloei komen.