27 februari, 2017

Waardering

waardering

Reflectievragen en blog bij de deugd Waardering:

  • Waar leer jij het meeste van? Van negatieve of positieve feedback?
  • Wanneer voel jij je écht gezien en gewaardeerd? Welke reacties zijn dan helpend?
  • Wat vind jij een minder goede eigenschap van jezelf? Welke positieve intentie kun je hierin ontdekken?

Gastblogger van deze week is Pauke Mutsaers, psycholoog en coach bij Ecce! Coaching & Ontwikkeling, zie www.eccecoach.nl.

Pauke: ‘Ecce’ betekent ‘Zie’. Ik kom voor mijn werk veel in gezinnen en in klassen. Door middel van filmbeelden laat ik ouders en leerkrachten met eigen ogen zien wat hun kind/leerling en zijzelf van nature goed doen, en waar nog nieuwe mogelijkheden liggen.

Complimenten geven luistert best nauw. Wanneer je een kind overmatig complimenteert met hoe hij is of presteert, bereik je het tegendeel. “Wat ben je toch altijd lief”, of “Wat een geweldige tekening“. Het is goed bedoeld, maar met deze vorm van ‘prijzen’ leer je een kind om zich te richten naar andermans oordeel.

Met de deugd ‘Waardering’ zoom je in op de inspanning, de positieve intentie, in plaats van op het resultaat. Het eenvoudigst is het om te benoemen wat je feitelijk ziet: “Je wist het antwoord en wilde het graag meteen vertellen, maar je wachtte op je beurt“. Zo voelt je kind zich echt gezien en leert het te vertrouwen op zijn interne kompas.

Dankzij de deugdenkaarten kan ik tegenwoordig nog specifieker zijn, en een deugd in het gedrag benoemen, zoals in bovenstaande situatie bijvoorbeeld ‘Geduld’, ‘Zelfbeheersing’ of ‘Beleefdheid’. Het kind wordt zich daardoor bewust van deugden die hij in zich heeft.

pauke mutsaersOok lastig gedrag heeft dikwijls positieve intenties in zich. Zo merk ik op dat achter de soms bemoeizuchtige houding van de oudste zoon in een door mij begeleid gezin een groot verantwoordelijkheidsgevoel schuil gaat. Door deze eigenschap te benoemen, voelt de jongen zich gezien, en leert hij woorden te geven aan zijn intenties. De ouders en leerkrachten kunnen – indien nodig – een stukje verantwoordelijkheid van de jongen overnemen.

Voel je het verschil? Een kind voelt je liefde en de ruimte om (van fouten) te leren: ‘Ik mag zijn wie ik ben’. Het vraagt van jou aandacht en opmerkzaamheid. En ook, dat je boosheid of irritatie opzij zet, en je richt op het goede in het kind. De beloning is groot: ik zie (eigen)liefde, zelfvertrouwen en verbondenheid met elkaar in een gezin of klas groeien.

Wist je dat…

Wanneer bij de Afrikaanse Babemba-stam iemand zich misdraagt, verzamelen alle stamleden zich in een kring rondom dit stamlid en benoemen zij dagenlang hardop al zijn kwaliteiten en goede daden. Hierdoor hervindt hij zijn eigen kracht en verbondenheid met de stam.

Bestel Het Deugdenspel of de Deugdenvriendjes via de webwinkel

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Facebooktwitterlinkedin
← Terug naar vorige pagina